Waar moet de Wijkraad Laarveld-Hushoven in zijn begroting voor 2021 de nadruk op leggen? Licht je antwoord toe via facebook of info@wlvh.nl!

  • Veiligheid (o.a. realiseren van AEDs en aandacht voor verkeersveiligheid) (56%, 30 Votes)
  • Organiseren van sociale activiteiten (24%, 13 Votes)
  • Ondersteunen van lokale initiatieven door wijkbewoners (20%, 11 Votes)

Total Voters: 37

Loading ... Loading ...