Welkom op de website van de wijkraad Laarveld-Hushoven!

Laarveld is in korte tijd uitgegroeid tot een volwaardige nieuwe wijk binnen Weert. Samen met de mooie historische kern Hushoven wonen we in een fantastisch groen deel van de Gemeente tussen Laar en Boshoven. Mensen komen graag hier wonen – onze wijk groeit nog steeds als kool.

Tot begin 2020 viel ons deel van de Gemeente onder de Wijkraad Boshoven-Hushoven-Laarveld, die onze belangen de afgelopen jaren voor ons behartigd heeft aan de verschillende tafels – waarvoor wij hen hartelijk danken!

Omdat een echte wijk ook een echte en eigen vertegenwoordiging verdient, zijn een aantal gelijkgezinde wijkbewoners bij elkaar gekomen en hebben het initiatief genomen voor de oprichting van de Wijkraad Laarveld-Hushoven. Hierbij hebben we een aantal doelen voor ogen:

  • Creëren van meer sociale verbinding binnen de wijk 
  • Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van de wijk 
  • Het vormen van een klankbord voor de Gemeente 

De Wijkraad Laarveld-Hushoven is er voor Laarveld en Hushoven, dóór Laarveld en Hushoven!