CONTACT

De wijkraad Laarveld-Hushoven is er voor en door de wijkbewoners. Heb je ideeën of een onderwerp dat je graag wilt aankaarten bij de wijkraad? Neem dan gerust contact op met info@wijkraadlaarveldhushoven.nl. Je kunt ook altijd een keer langskomen op een van onze openbare vergaderingen.