Belang buurtpreventie

In elke wijk kan men een gevoel ervaren van onveiligheid en komt men in aanraking met (kleine) criminaliteit, overlast en/of geweld. Buurtpreventie is belangrijk en kan hier een antwoord op vormen. Daarom werken we gezamenlijk aan een leefbare wijk, waarin iedereen zich veilig kan voelen in de eigen woonomgeving. Daarvoor is een samenwerking tussen de wijk, gemeente en politie noodzakelijk om wijkbrede problemen aan te pakken.

Heeft u een probleem gesignaleerd? Of juist een idee bedacht dat de leefbaarheid van Laarveld vergroot? Neem dan contact op met:  buurtpreventie@wijkraadlaarveldhushoven.nl.

Whatsapp Buurtapp

Net als veel wijken in Nederland heeft Laarveld-Hushoven zijn eigen buurtpreventie WhatsApp groep. Deze WhatsApp groep wordt beheerd door de wijkraad Laarveld-Hushoven. Via de buurtpreventie groep kunnen inwoners samen met elkaar hun buurt veiliger maken. 

Het is de bedoeling dat de WhatsApp buurtpreventie groep alleen voor alarmerende meldingen wordt gebruikt.

Bel bij een alarmerende situatie altijd eerst telefoonnummer 112 en maak pas daarna een melding in de WhatsApp groep!

De buurtpreventie WhatsApp groep van Laarveld-Hushoven wordt beheerd door:

Ramon Merzenich 
Remy van de Kamp 

Aanmelden kan via: buurtpreventie@wijkraadlaarveldhushoven.nl
Geef hierbij de volgende gegevens door: Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

SAAR-methode

Met de Whatsapp buurtpreventie hanteren we de SAAR methode:

Signaleren, een verdachte situatie opmerken;
Alarmeren, 112 bellen. Hierbij is belangrijk dat de groep op de hoogte wordt gesteld dat de politie is gebeld;
Appen, de groep op de hoogte stellen. Hierbij benoem je signalementen van de dader;
Reageren, proberen de situatie op een veilige wijze te verstoren.

Uitleg SAAR methode

 1. Een verdachte situatie wordt ontdekt (Signaleer).
 2. De politie wordt gebeld door 112 te bellen (Alarmeer).
 3. De verdachte situatie wordt gemeld in de Appgroep van de wijk waar je lid van bent (Appen).
  Daarin wordt gemeld:
  • Dat je de politie gebeld hebt (diegene wordt door de politie teruggebeld en geeft nieuwe info die andere leden in de groep plaatsen door aan de politie),
  • Wat het signalement, looprichting, verdachte handelingen enz is/zijn. Foto’s van verdachten uitsluitend appen als er een verdachte situatie is, bij twijfel bewaar de foto voor de politie. 
  • Wat je zelf gaat doen.
  • Degene die de verdachte situatie ontdekt en de lezers van het bericht, reageert op een manier waarbij hij/zij zich het prettigst bij voelen (Reageer).
 4. Als andere leden verdachten zien en bij nieuwe ontwikkelingen worden dit op de WhatsApp gezet.
 5. Beheerders beoordelen bij het lezen van het bericht (of de berichten) of ze relevant zijn voor andere wijken en plaatsen ze daarna (wel of niet) in de andere groep.
 6. Beheerders van de andere wijken beoordelen ook of het bericht relevant is voor hun wijk. Is dit zo dan zetten ze het bericht door naar hun wijk.
 7. Bij het signaleren in de andere wijk dient degene die dit signaleert de politie te bellen (SAAR begint opnieuw)
 8. Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloopbericht geplaatst moeten worden, veelal is degene die het laatst contact heeft gehad met de politie degene die dat doet.