Belang buurtpreventie

In elke wijk kan men een gevoel ervaren van onveiligheid en komt men in aanraking met (kleine) criminaliteit, overlast en/of geweld. Buurtpreventie is belangrijk en kan hier een antwoord op vormen. Daarom werken we gezamenlijk aan een leefbare wijk, waarin iedereen zich veilig kan voelen in de eigen woonomgeving. Daarvoor is een samenwerking tussen de wijk, gemeente en politie noodzakelijk om wijkbrede problemen aan te pakken.

Heeft u een probleem gesignaleerd? Of juist een idee bedacht dat de leefbaarheid van Laarveld vergroot? Neem dan contact op met:  buurtpreventie@wijkraadlaarveldhushoven.nl.

Whatsapp Buurtapp

Net als veel wijken in Nederland heeft Laarveld-Hushoven zijn eigen buurtpreventie WhatsApp groep. Deze WhatsApp groep wordt beheerd door de wijkraad Laarveld-Hushoven. Via de buurtpreventie groep kunnen inwoners samen met elkaar hun buurt veiliger maken. 

Het is de bedoeling dat de WhatsApp buurtpreventie groep alleen voor alarmerende meldingen wordt gebruikt.

Bel bij een alarmerende situatie altijd eerst telefoonnummer 112 en maak pas daarna een melding in de WhatsApp groep!

De buurtpreventie WhatsApp groep van Laarveld-Hushoven wordt beheerd door Ramon Merzenich en Remy van de Kamp. Aanmelden kan via: buurtpreventie@wijkraadlaarveldhushoven.nl.