BESTUUR

In de loop van 2019 liepen er verschillende initiatieven in de wijk. Een aantal gelijkgezinde wijkbewoners hebben daarop het initiatief genomen voor het oprichten van onze wijkraad. In goed overleg met de gemeente Weert en de wijkraad Boshoven (die Hushoven en Laarveld tot dan toe vertegenwoordigde), is de stichting wijkraad Laarveld-Hushoven op 20 maart 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden (vlnr):

Maarten Scholts – Voorzitter

Maarten woont samen met zijn vrouw en 2 kinderen aan de Korenaar. Als voorzitter is hij ons belangrijkste contactpersoon richting de gemeente en de overige wijk- en dorpsraden.

Leon Oudehand – Secretaris

Leon is in juli 2017 aan de Sint Donatuskapelstraat op de grens tussen Laarveld en Hushoven komen wonen samen met zijn vrouw en 2 kinderen. 

Maarten Bosch – Vice-voorzitter

Maarten woont sinds april 2018 samen met zijn vriendin aan de Goedenis. Als jongste bestuurslid van de wijkraad brengt hij een frisse blik mee. Maarten is ook secretaris van de stichting AED-LVH.

Remy van de Kamp – Penningmeester

Remy woont sinds fase 1 (januari 2013) op Laarveld. Hij woont met zijn vrouw en 2 kinderen op Boender. Als bestuurder/vrijwilliger van diverse verenigingen & stichtingen neemt hij veel ervaring mee. Naast penningmeester van de wijkraad is Remy ook Penningmeester van de AED-LVH stichting en voorzitter van de EHBO vereniging.

Ramon Merzenich – 2e penningmeester

Ramon woont sinds fase 2 (september 2016) op Laarveld. Hij woont op de Boender. Als actiegericht bestuurder zorgt hij ervoor dat onze initiatieven blijven vorderen. Ramon is ook voorzitter van de AED stichting AED-LVH.

Michal Ochodlo – Algemeen bestuurslid (niet op de foto)

Michal Ochodlo woont ook sinds fase 1 (januari 2013)  met vrouw en 2 kinderen op de Boender. Met zijn technische kennis levert hij een belangrijke bijdrage aan onder andere het installeren en realiseren van de AED’s.

We zijn altijd op zoek naar wijkbewoners die graag een actieve bijdrage willen leveren in de vorm van het organiseren van activiteiten of commissies. Heb je ideeën of wil je graag een bijdrage leveren? Neem dan contact op met info@wijkraadlaarveldhushoven.nl.